Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.

Artlista (156 taxa)

Obs! Här visas en sammanställning över vad som finns rapporterat enligt angivna sökparametrar. Detta sökresultat visar alla taxa, vilket kan inkludera släkten, hybrider, underarter, ospontana arter m.m. och skiljer sig från de listor som finns under "Listor och statistik" som bara visar arter.
  • Sökparametrar:
  • Fåglar
  • 2019-12-26 - 2020-01-25
  • Göteborg
Här visas vilka parametrar som använts för att ge nedanstående sökresultatet. Klicka på fliken sökformulär eller gå direkt och  ändra sökningen.
Artnamn Vetenskapligt namn Auktor Rödlistekategori Antal
Artportalen 2.13.7.1 uppdaterades senast:den 18 december 2019 13:51(ARTAP2-2)