Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.

Artlista (17 taxa)

Obs! Här visas en sammanställning över vad som finns rapporterat enligt angivna sökparametrar. Detta sökresultat visar alla taxa, vilket kan inkludera släkten, hybrider, underarter, ospontana arter m.m. och skiljer sig från de listor som finns under "Listor och statistik" som bara visar arter.
  • Sökparametrar:
  • Fåglar
  • 2020-05-18 - 2020-05-25
  • Färjestadens dämme, Öl
Här visas vilka parametrar som använts för att ge nedanstående sökresultatet. Klicka på fliken sökformulär eller gå direkt och  ändra sökningen.
Artnamn Vetenskapligt namn Auktor Rödlistekategori Antal
Artportalen 2.14.1 uppdaterades senast:den 14 maj 2020 10:01(ARTAP2-1)