Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
Ovaliderad

Fyndegenskaper

Artnamn: Orientvadarsvala
Vetenskapligt namn: Glareola maldivarum J.R.Forster, 1795
Antal & enhet: 1 ex.
Kön:
Ålder/stadium:
Aktivitet: rastande
Rapportör: Ove Ferling
Observatörer: Ove Ferling
Redigeringsansvarig: Ove Ferling
Startdatum & tid: 2018-05-20 12:58:00
Slutdatum & tid: 2018-05-20 12:58:00
Kommentar: Upptäcktes tillsammans med Anders Rönnäng och Jan Ristner,bestämdes först av oss till rödvingad vadarsvala men med hjälp av flera skådarexperter ändrades den till Orientvadarsvala. Lägger upp 4 bilder,Anders ochJan kanha bättre bilder än jag har.

Fyndplats

Lokalnamn: Sik strandängar
Huvudlokal: Sik, Tvååker
Koordinater : O1290390, N6324200 (±300m) RT90 2.5 gon
Noggrannhet: ±300 meter
 :
Bakgrundskarta
OpenStreetMap
Sverige
Bing Road
Bing Aerial
Kartlager
Fyndplatser
Redigerbara fyndplatser
Privata fyndplatser
Noggrannhet
Avgränsning
Provins: Halland
Län: Halland
Kommun: Varberg
Församling: Tvååker
Socken: Tvååker
Spa (Natura2000 - fåglar): Galtabäck-Lynga strandängar (SE0510177)
Ramsarområde: Träslövsläge-Morups Tånge (430)
Atlasruta (5x5): 05B4i (05B4i)
Vattenområde (Delavrinningsområde): (103104)

Datadetaljer

Skapad: 2018-05-20
Valideringsstatus: Ovaliderad
Ändrad: 2018-05-20 16:29:35
Stäng

Ladda upp media

Ange url:
Ogiltig url, endast media från Youtube, Xeno-canto är tillåtna
Bildernas innehåll
Bilderna måste visa just den eller de individer som rapporterats alternativt annat som kopplar till just det fyndet som t.ex. miljö, spillning, boplats, spår o.s.v.
Bildrättigheter
Som förval är det du som innehar kontot som anges som fotograf. Om du laddar upp någon annans bild måste du ange vem som är fotograf i samband med uppladdningen.
Bildstorlek
Bilder som är större än den högsta tillåtna storleken 1600 x 1600 pixlar skalas automatiskt ner när de laddas upp. Maximal filstorlek per bild är 32 MB. Alla bilder komprimeras med JPEG-kompression för att minska filstorleken. Uppladdningen kan ta olika lång tid beroende på filstorlek, antal bilder samt hastighet på aktuell uppkoppling.
Obs! Max 5 bilder per fynd
Källor
Det är bara video och ljud som finns hos Youtube, Xeno-canto som tillåts i dagsläget.
Videons/ljudfilens innehåll
Videon/ljudfilen måste referera till just den eller de individer som rapporterats.
Rättigheter
Det är du som innehar kontot som anges som upphovsrättsinnehavare om du inte anger någon annan.
Reklam
Det får inte förekomma reklam kopplad till videon/ljudfilen.
Obs! Max 5 bilder, video eller ljudfiler totalt per fynd

Max antal media (5) är uppnått

Media Beskrivning
Artportalen 2.13.3 uppdaterades senast:den 26 juni 2019 11:00(ARTAP2-2)