Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
Ovaliderad

Fyndegenskaper

Artnamn: Gotiskt sälgfly
Vetenskapligt namn: Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)
Antal & enhet: 4 ex.
Ålder/stadium: imago/adult
Aktivitet: vilande
Metod: lampa
Rapportör: Joakim Ekman
Observatörer: Joakim Ekman
Redigeringsansvarig: Joakim Ekman
Startdatum & tid: 2018-05-05 
Slutdatum & tid: 2018-05-06 
Kommentar: Under natten som lägst ca +6 grader. Dagen innan max +19.5 grader. Klart och vindstilla. Fällan placerad vid bäck och sjöstrand under klibbalar och granar belysande S-sidan av en uthusvägg.

Fyndplats

Lokalnamn: Granvik
Koordinater : O1668250, N6641950 (±100m) RT90 2.5 gon
Noggrannhet: ±100 meter
 :
Bakgrundskarta
OpenStreetMap
Sverige
Bing Road
Bing Aerial
Kartlager
Fyndplatser
Redigerbara fyndplatser
Privata fyndplatser
Noggrannhet
Avgränsning
Provins: Uppland
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Församling: Roslags-Bro
Socken: Roslags-Bro
Atlasruta (5x5): 11J8d (11J8d)
Vattenområde (Delavrinningsområde): (57058)

Datadetaljer

Skapad: 2018-05-06
Valideringsstatus: Ovaliderad
Ändrad: 2018-05-06 19:19:25

Projekt: Ljusfälla-Skinner

Projektbeskrivning: Skinner Trap 125w MV (SK07) från Anglian Lepidopterist Supplies. Eldriven fälla med 125W Hg-lampa. Inkluderar arter i fällan, på utsidan av fällan samt på lakan uppspända vid fällan och vägg belyst med fällans ljus.

Biotop & substrat

Biotop:
Biotopbeskrivning: Trädgård, tomtmark
Art som substrat:
Beskrivning:
Substrat:
Antal substrat:
Substratbeskrivning:
Stäng

Ladda upp media

Ange url:
Ogiltig url, endast media från Youtube, Xeno-canto är tillåtna
Bildernas innehåll
Bilderna måste visa just den eller de individer som rapporterats alternativt annat som kopplar till just det fyndet som t.ex. miljö, spillning, boplats, spår o.s.v.
Bildrättigheter
Som förval är det du som innehar kontot som anges som fotograf. Om du laddar upp någon annans bild måste du ange vem som är fotograf i samband med uppladdningen.
Bildstorlek
Bilder som är större än den högsta tillåtna storleken 1600 x 1600 pixlar skalas automatiskt ner när de laddas upp. Maximal filstorlek per bild är 32 MB. Alla bilder komprimeras med JPEG-kompression för att minska filstorleken. Uppladdningen kan ta olika lång tid beroende på filstorlek, antal bilder samt hastighet på aktuell uppkoppling.
Obs! Max 5 bilder per fynd
Källor
Det är bara video och ljud som finns hos Youtube, Xeno-canto som tillåts i dagsläget.
Videons/ljudfilens innehåll
Videon/ljudfilen måste referera till just den eller de individer som rapporterats.
Rättigheter
Det är du som innehar kontot som anges som upphovsrättsinnehavare om du inte anger någon annan.
Reklam
Det får inte förekomma reklam kopplad till videon/ljudfilen.
Obs! Max 5 bilder, video eller ljudfiler totalt per fynd

Max antal media (5) är uppnått

Media Beskrivning
Artportalen 2.13.3.1 uppdaterades senast:den 14 augusti 2019 09:24(ARTAP2-2)