Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
Ovaliderad

Fyndegenskaper

Artnamn: Vigg
Vetenskapligt namn: Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)
Antal & enhet: 21 exemplar
Kön:
Ålder/stadium:
Aktivitet:
Rapportör: Ulf Persson
Observatörer: Ulf Persson
Redigeringsansvarig: Ulf Persson
Startdatum & tid: 2018-01-12 8:45:00
Slutdatum & tid: 2018-01-12 9:05:00

Fyndplats

Lokalnamn: Säveåns mynning
Huvudlokal: Göteborgs hamn
Koordinater : O1272733, N6405984 (±189m) RT90 2.5 gon
Noggrannhet: ±189 meter
 :
Bakgrundskarta
OpenStreetMap
Sverige
Bing Road
Bing Aerial
Kartlager
Fyndplatser
Redigerbara fyndplatser
Privata fyndplatser
Noggrannhet
Avgränsning
Landskap: Västergötland
Län: Västra Götaland
Kommun: Göteborg
Församling: Sankt Pauli
Socken: Göteborg
Atlasruta (5x5): 07B1e (07B1e)
Vattenområde (Delavrinningsområde): Göta Älv (108000)

Datadetaljer

Skapad: 2018-01-12
Valideringsstatus: Ovaliderad
Ändrad: 2018-01-12 13:51:21
Stäng

Ladda upp media

Ange url:
Ogiltig url, endast media från Youtube, Xeno-canto är tillåtna
Bildernas innehåll
Bilderna måste visa just den eller de individer som rapporterats alternativt annat som kopplar till just det fyndet som t.ex. miljö, spillning, boplats, spår o.s.v.
Bildrättigheter
Det är du som innehar kontot som anges som fotograf, därför måste kontoinnehavaren och fotografen vara samma person.
Bildstorlek
Bilder som är större än den högsta tillåtna storleken 1600 x 1600 pixlar skalas automatiskt ner när de laddas upp. Alla bilder komprimeras något med JPEG-kompression för att minska filstorleken.
Obs! Max 5 bilder per fynd
Källor
Det är bara video och ljud som finns hos Youtube, Xeno-canto som tillåts i dagsläget.
Videons/ljudfilens innehåll
Videon/ljudfilen måste referera till just den eller de individer som rapporterats.
Rättigheter
Det är du som innehar kontot som anges som upphovsman, därför måste kontoinnehavaren vara den som spelat in mediainspelningen.
Reklam
Det får inte förekomma reklam kopplad till videon/ljudfilen.
Obs! Max 5 bilder, video eller ljudfiler totalt per fynd

Max antal media (5) är uppnått

Media Beskrivning
Artportalen 2.11.10 uppdaterades senast:den 9 maj 2018 15:25(ARTAP2-1)