Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.


På den här sidan syns rapporteringsstatistik av observationer inom Biogeografisk uppföljning.

Om biogeografisk uppföljning
EU:s art- och habitatdirektiv listar ett antal arter och naturtyper som ska bevaras och vars bevarandestatus ska övervakas. Naturvårdsverkets projekt ”Biogeografisk uppföljning av naturtyper och arter” följer sedan 2014 de arter och naturtyper där sådan övervakning tidigare har saknats. Syftet med övervakningen är att bidra till att målen med habitatdirektivet och den svenska miljöpolitiken kan nås mer effektivt.

Biogeografisk uppföljning 2020

0Fynd 0Arter 0Rödlistade arter 0Rapportörer 0Observatörer 0Projekt
Biogeografisk uppföljning
Biogeografisk uppföljning Observatörer Fynd Rödlistade Arter
Statistik för tidigare år
År Arter Rödlistade arter Rapportörer
Artportalen 2.13.9.2 uppdaterades senast:den 31 mars 2020 08:54(ARTAP2-1)