Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
Dölj meddelandet X [2017-03-02] Ny version med flera rättningar. Läs mer »

Dagens fynd

X Fynd X Arter

Idag/Igår

Idag

Artgrupp

[[Home_HomeViewModel_SpeciesGroup_FieldInstruction]]
Totalt X 2017: X

Taxonomiska nyheter

En ny uppdatering av taxonomin har gjorts i Artportalen.

Steglitsen är nu ensam kvar i släktet Carduelis. Snösiskan har blivit nedgraderad till underart av gråsiska, tundratruten har tvärtemot fått artstatus.

Nya aggrerat för kärlväxter och ett antal främmande arter har tillkommit.

Läs mer här.

Grundprinciper

  • Dina fynd visas öppet
  • Känsliga arter skyddas
  • Du ansvarar själv för kvaliteten
  • Utvalda fynd kvalitetsgranskas
  • Säker och långsiktig datalagring
Läs mer

Nyheter

Artportalen 2.10.7.2 uppdaterades senast:den 14 mars 2017 09:41(ARTAP2-2)