Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
Dölj meddelandet X [2017-02-15] Artportalen uppdaterad med nya geografisk gränser. Läs mer »

Dagens fynd

X Fynd X Arter

Idag/Igår

Idag

Artgrupp

[[Home_HomeViewModel_SpeciesGroup_FieldInstruction]]
Totalt X 2017: X

Ändrad skyddsklassning för fladdermöss

Barbastell har nu påträffats på så många platser i södra Sverige att störningshotet mot enskilda lokaler inte längre bedöms som allvarligt. Sydpipistrell är funnen på ett fåtal platser i Sverige, men bedöms inte vara så störningskänslig att det är befogat att dölja fynden. Skyddsklassningen kan därför tas bort och fynduppgifter kommer att visas öppet fr.o.m. 23 februari.

Grundprinciper

  • Dina fynd visas öppet
  • Känsliga arter skyddas
  • Du ansvarar själv för kvaliteten
  • Utvalda fynd kvalitetsgranskas
  • Säker och långsiktig datalagring
Läs mer

Nyheter

Artportalen 2.10.6.3 uppdaterades senast:den 15 februari 2017 09:52(ARTAP2-2)