Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.

Dagens fynd

X Fynd X Arter

Idag/Igår

Idag

Artgrupp

[[Home_HomeViewModel_SpeciesGroup_FieldInstruction]]
Totalt X 2016: X

Ny landskapskatalog för fjärilar

I april publicerades en ny uppdaterad landskapskatalog för fjärilar ’Katalog över svenska fjärilar’ Bengtsson, B.Å., Gustafsson, B. & Palmqvist, G. (2016). I juni uppdaterades information i Entomologisk tidskrift 137 (1-2); 13-30 och 39-50. Nu har denna förts över till Artportalen. Alla fynd har också uppdaterats enligt den nya katalogen.

Landskapskatalog för fjärilar

Grundprinciper

  • Dina fynd visas öppet
  • Känsliga arter skyddas
  • Du ansvarar själv för kvaliteten
  • Utvalda fynd kvalitetsgranskas
  • Säker och långsiktig datalagring
Läs mer

Nyheter

Artportalen 2.10.2 uppdaterades senast:den 26 september 2016 12:02(ARTAP2-1)