Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
Dölj meddelandet X [2016-11-23] Valideringsregler tillfälligt borttaget p.g.a. pågående arbete. Vid behov av akut uppdatering, kontakta supporten.

Dagens fynd

X Fynd X Arter

Idag/Igår

Idag

Artgrupp

[[Home_HomeViewModel_SpeciesGroup_FieldInstruction]]
Totalt X 2016: X

Ny provinskatalog för kärlväxter

Nu finns en provinskatalog för kärlväxter i Artportalen (Thomas Karlsson november 2016). Alla fynd har uppdaterats enligt den nya katalogen.
Observera att "Landskapskataloger" byter namn till "Provinskataloger".

Provinskatalog för kärlväxter

Grundprinciper

  • Dina fynd visas öppet
  • Känsliga arter skyddas
  • Du ansvarar själv för kvaliteten
  • Utvalda fynd kvalitetsgranskas
  • Säker och långsiktig datalagring
Läs mer

Nyheter

Artportalen 2.10.4 uppdaterades senast:den 23 november 2016 09:56(ARTAP2-1)